FOXY - RESitch – testování výškového a časového vypínače elektromotoru nejen pro kategorii ERES .


POZOR V TESTU JE UVEDENO ŽE VYPÍNACÍ VÝŠKA PRO ERES JE 100 m, TOTO PLATILO V DOBĚ PSANÍ TOHO TESTU.

OD ROKU 2021 JE VYPÍNACÍ VÝŠKA PRO KATEGORII ERES / F5L - 90 METRŮ.Popis zařízení.

V červenci roku 2020 jsem od firmy Pelikán Daniel obdržel na testování výškový a časový vypínač pro novou kategorii elektrovětroňů - ERES. V pravidlech se píše, že na palubě modelu musí být zařízení které vypne elektromotor po 30 vteřinách běhu nebo dosažení výšky 100 meterů od místa startu. K vypnutí motoru má dojít v okamžiku kdy je splněna jedna ze dvou podmínek. Dále pak nesmí model po vypnutí motoru překročit hranici 110 metrů, při pochybnostech musí být soutěžící schopen tento údaj deklarovat řediteli soutěže. Tolik stručný výklad pravidel.

Po rozbalení zásilky na mě vypadl "nafouklý" servokabel a já byl samozřejmě zvědavý, co umí.

Výškový a časový vypínač motoru FOXY - RESitch od firmy Pelikán Daniel.


  

Výškový a časový vypínač motoru FOXY - RESitch od firmy Pelikán Daniel. Pohled na elektroniku z obou stran po sundání smršťovací bužírky.V tomto testu se nebudu pouštět do rozboru použitých součástek, jen konstatuji, že tištěný spoj a osazení součástkami jsou provedeny profesionálně a na první pohled jde o hezký výrobek. Spíše mě zajímají užitné vlastnosti daného zařízení.
Vzhledem k tomu, že jsem od výrobce neobdržel návod k použití (jde o horkou novinku), ale jen pár poznámek, musel jsem se prokousat nastavováním sám. Dozvěděl jsem se, že RESitch se nastavuje pomocí zařízení JETIbox a také pomocí podobné krabičky značky Graupner i Futaba a přes telemetrii ve vysílačích řady JETI. Protože JETIbox léta vlastním a používám, připojil jsem RESitch pomocí oboustranného (samička - samička) servokabelu s JETIboxem a připojil napájení. JETIbox zařízení našel a šipkami, intuitivně mě provedl nastavováním vypínače RESitch. Jako první se na displeji objeví informace o firmwaru, v mém případě verze 1.0.
Dále pak se ukazují v cca 3 vteřinových intervalech dvě varianty obrazovky. V horním řádku zůstává RESitch 100m, což je informace o nastavené vypínací výšce. Ve spodním řádku pak vidíme buď údaj o minulém letu např.+10: 108.m 15.9s (toto je důležitý údaj, pokud bycho při soutěži museli dokazovat, že náš model nepřeletěl hranici 110m), nebo RES: Cekani 15,9s. Klikneme-li na šipku dolů objeví se "RESitch MENU" a AKT.HODNOTY". Šipkou dolů postupně zobrazíme aktuální relativní výšku a absolutní výšku (v tomto módu ve spojení s JETIboxem funguje zařízení jako výškoměr), vario a to včetně minimální a maximalní hodnoty z minulého letu, absolutní tlak, aktuální teplotů a opět minimum a maximum. Dalším kliknutím se pak dostaneme na volbu reset zařízení, ta se provádí současným stiskem šipky vlevo a vpravo.
Druhou položkou je NASTAVENÍ, opět klikem dolů se dostaneme k nastavování jazyka (anglicky, česky, francouzsky, italsky a německy), pak nastavení vypínací výšky a to v intervalu 80 - 200 metrů po jednom metru.
Poslední volbou je SERVIS, kde lze současným stiskem levé a pravé šipky nastavit RESitch do výchozího nastavení a poslední volba šipkou dolů nám zobrazí verzi firmwaru a číslo ID.

Nastavení a instalace do modelu.

Po projití všech možností jsem nastavil vypínací výšku na 100 metrů, v souladu s pravidly ERES a zapojil jej do mého oblíbeného elektrovětroně Starwood a křídly Starmade. Do volného kanálu jen jako monitorovací jsem přepojil ALTISnano, který jsem dosud jako výškový spínač používal. A vydal jsem se na letiště.

Výškový a časový vypínač motoru FOXY - RESitch od firmy Pelikán Daniel, zapojení do přijímače. ALTISnano jen jako monitorovací.Výškový a časový vypínač motoru FOXY - RESitch od firmy Pelikán Daniel, umístění obou zařízení v modelu vedle sebe.Testovací lety.

První let jsem provedl jako ověřovací a to prostě jen nahoru a co nejrychleji, za pomocí brzdící klapky dolů. Výsledek je na obrázku. Motor se vypnul ve výšce cca 100 metrů a model nastoupal do výšky cca 108 metrů, vlivem setrvačnosti. Stoupání trvalo cca 16 vteřin, letěl jsem totiž na plný plyn. Reálně při soutěžním létání je na těch 100 metrů 30 vteřin a je tak nesmyslné stoupat tak rychle a nevyužít limitu 30 vteřin na motorový let. Nicméně maximální dosažená výška do 10 vteřin po vypnutí motoru byla 108 metrů což je v souladu s pravidly ERES.

Výškový a časový vypínač motoru FOXY - RESitch od firmy Pelikán Daniel, první testovací let. Jen nahoru a co nejrychleji dolů. Záznam je pořízen zařízením ALTISnano.Druhý let jsem opět letěl na plný plyn, abych zjistil, zda výškoměr stíhá měřit a vyhodnocovat výšku a zda nedojde k přektočení hranice 110 metrů. To se nestalo, v podstatě se opakoval první let. Protože ale byla poměrně slušná termika, nevydržel jsem to a trochu jsem si zalétal. Výsledek je vidět na následujícím obrázku.

Výškový a časový vypínač motoru FOXY - RESitch od firmy Pelikán Daniel, druhý testovací let. Co nejrychleji nahoru a následuje termický let. Záznam je pořízen zařízením ALTISnano.Výškový a časový vypínač motoru FOXY - RESitch od firmy Pelikán Daniel, pohled na údaje po letu. Nastavená vypínací výška 100m, druhý řádek do +10 vteřin od vypnutí motoru dosažená výška 108,2m, k vypnutí motoru došlo v čase 15,9s po zapnutí.Dalším testovacím krokem byla změna vypínací výšky. Zvolil jsem 115 metrů a byl zvědav co to udělá. RESitch se choval tak jak jsem jej nastavil, vypínal ve výšce cca 115 metrů a model dosahoval výšky 119 až 125 metrů do 10 vteřin po vypnutí motoru. Toto není v souladu s pravidly ERES, ale já byl zvědav jestli to opravdu funguje. Grafy ukazují, že je to tak.

Výškový a časový vypínač motoru FOXY - RESitch od firmy Pelikán Daniel, testovací let s nastavením vypínací výšky na 115 metrů. Záznam je pořízen zařízením ALTISnano.Výškový a časový vypínač motoru FOXY - RESitch od firmy Pelikán Daniel, druhý testovací let s nastavením vypínací výšky na 115 metrů. Co nejrychleji nahoru a dolů téměř bez vlivu termiky. Záznam je pořízen zařízením ALTISnano.Shrnutí a závěr.

Firma Pelikán Daniel dává na trh jednoduchý, pravidlům kategorie ERES, ale i dalším kde je motorový let definován časem 30 vteřin a výškou v rozmezí 80 - 200 metrů, kvalitní výrobek. RESitch nastavíme velmi jednoduše a to nejen přes krabičku Jeti/Graupner a také přes telemetrii vysílačů Jeti, Graupnera a Futaba. V tom případě je datový vstup vypínače RESitch propojen s telemetrickým vstupem přijímače. Po skončení nastavování se pak přes telemetrii žádné údaje nepřenáší. Jde o kompaktní malý výrobek za cenu 1100 CZK, který bude potřebovat každý modelář létající kategorii ERES a další historické kategorie s výškovým a časovým omezením. Hmotnost vypínače je 6,9 gramů. Jedinou mojí výhradou je tloušťka a délka vodičů. Obojí se mi jeví jako zbytečně předimenzované, tam by se dala ještě hmotnost ušetřit. I tak je však zanedbatelná. S výrobkem jsem spokojen a budu jej používat ve svých ERES letadlech.