ERES firmware pro JETI MVario2.


V říjnu roku 2020 se mi dostal do ruky jeden z prototypů firmwaru pro JETI MVario2 a to verze pro novou kategorii ERES dvoumetrových větroňů.
Požadavky na vario/výškoměr jsou následující vypnout spuštěný motor po 30 vteřinách běhu, vypnout motor po dosažení nadefinované výšky (pro rok 2021 to bude 90m) k vypnutí motoru musí dojít pokud je splněna alespoň jedna ze dvou definovaných podmínek. Dále se vyžaduje prokázat, že model během následujících 10ti vteřin po vypnutí motoru nepřekročil výšku 110m.
Samozřejmostí je, že MVario2 během letu nepřenáší směrem z přijímače do vysílače žádné další telemetrické údaje. To vše je splněno, nic se neposílá, pouze se do vysílače zašle 10 údajů o dosažené výšce po 10 vteřinách od vypnutí motoru. Tyto údaje se však dají zobrazit pouze po přistání, neboť jsou uloženy hluboko v menu vysílače a mají sloužit jako kontrolní, pokud by došlo k dokazování dosažené vypínací výšky.
MVario2 je k přijímači a regulátoru otáček připojeno standardním způsobem. Datový kabel do EXBUS konektoru přijímače, vstup IN – do kanálu který ovládá otáčky motoru v přijímači a výstup OUT, tam se připojí regulátor otáček. Zajímavou vlastností MVaria2 s firmwarem ERES 2.03 je schopnost zobrazit nastavené údaje včetně verze firmwaru na obrazovce vysílače.

JETI MVario2 údaje na displeji vysílače.JETI MVario2 nastavovaní hodnot v menu vysílače.JETI MVario2 v menu JETIBOX ve vysílači DS-12.


Po zapnutí celé sestavy se totiž tyto údaje odešlou vysílači a tam si je na displeji může uživatel zobrazit. Za mě je toto skvělý nápad, máme tak kontrolu, že vše je v pořádku připraveno pro soutěžní let.

JETI MVario2 v sestavě s přijímačem, vpředu na obrazovce zobrazené nastavené údaje.


Jak jsem zařízení testoval?
Nejprve pouhým připojením MVaria2 do přijímače a nastavení vypínací výšky na 90 metrů, 30 vteřin je již předdefinováno. Pak jsem přizpůsobil jednu z obrazovek vysílače zobrazením nastavení MVaria, tak jak jsem popsal výše. To vše jsem prováděl za pomoci vysílače JETI DS-12. Dále jsem zkoušel programování i pomocí standardního JETIBOXu, což funguje obdobně.

JETI MVario2 připojené k JETIBOXu a napájené běžnou přijímačovou baterií.


Po té jsem MVario zapojil do mého ERES modelu Starwood a vyzkoušel funkce na zemi.
A to pouze:
1) zapnutí motoru a jeho vypnutí – funguje,
2) pokus o opětovné zapnutí motoru – nelze a to je v souladu s pravidly.
3) zapnutí motoru a vyzkoušení nastavené délky jeho běhu – 30 vteřin a motor se sám vypne – funguje.
Další jsem pak zajel vyzkoušet na letiště. Do modelu jsem ještě jako měřící referenční zařízení, zapojil výškoměr – omezovač Altis Nano a to v režimu měření výšky a ukládání dat. Vše na zemi fungovalo jak mělo a já po resetu palubní sítě modelu vykonal první let. MVario2 vyplo po cca 22 vteřinách ve výšce odhadem kolem 90ti metrů. Po přistání jsem zkontroloval naměřené údaje v Altisu a ve vysílači JETI DS-12. Altis říkal, že maximální výška během 10 vteřin po vypnutí byla 96,8 m, což je v souladu s pravidly. JETI ukazoval o něco méně, nejvyšší výška během 10ti vteřin po vypnutí motoru byla 95,2m. Tolerance tedy minimální. Uskutečnil jsem několik letů, což je vidět na dvou přiložených grafech. S funkcí daného zařízení i jeho jednoduchou obsluhou jsem maximálně spokojen.

JETI MVario2 graf z prvního letu..JETI MVario2 další let.


K čemu má firmware ERES limiter 2.03 v zařízení JETI MVario sloužit?
Je to řešení, se kterým přichází firma JETI pro své uživatele používající čidlo JETI MVario2, které chtějí použít pro kategorii ERES. Samozřejmě, že si můžete zakoupit MVario2 a používat jej i pro jiné účely, například nesoutěžní měření jako vario/výškoměr ukládat naměřená data a pak je analyzovat etc. Výhodou je, že po pouhém přehrání vhodného firmwaru můžete toto zařízení použít i pro soutěže ERES. Nejen F5J, RCEV a další. Firma JETI tak pružně reaguje na ještě nevyřčená přání svých zákazníků. Výborně.