Přijímač od JETImodel R4 RES.


Na podzim roku 2020 jsem byl osloven Standou Jelenem, zda bych pro ně neotestoval nový připravovaný přijímač pro rodící se kategorii ERES. Podobný systém, kdy je třeba měřit výšku vypnutí motoru, což je podle nových pravidel ERES 90m, používají i jiné leteckomodelářské kategorie. Například historické modely, tuším že i klubová kategorie RCEP. Dále je u některých kategorií třeba nastavit dobu běhu motoru atd. Pro všechny tyto kategorie se dosud používalo řešení přijímač a nějaký variometr / výškoměr / časovač. V současné době jsou na trhu již delší dobu prověřené slovenské výškoměry Altis, dále Jeti MVario2 EX, obě řešení mají certifikaci FAI. Dále pak je tu RESitch od firmy Pelikán Daniel a jistě i další řešení. Všechny tři uvedené systémy jsem měl v ruce a také je používám v modelech kategorií RCEV a ERES.

Nyní k novince, tedy k přijímači Jeti R4 RES.Tato novinka vychází hardwarově z přijímače Jeti DUPLEX REX3 což je tříkanálový přijímač s plným dosahem, kompatibilní s JETI EX & EX Bus protokoly. Přijímač je doplněn navíc o funkce výškoměru a časovače. Dále pak je doplněn čtvrtým kanálem pro ovládání pohonného elektromotoru, který je právě „omezován resp. řízen“ integrovaným výškoměrem a časovačem. Dále umožňuje v souladu s pravidly spustit pohonný elektromotor pouze jednou, po připojení palubní soustavy k pohonným palubním akumulátorům. Přijímač je vyroben na oboustranném plošném spoji s SMD součástkami. Což zjistíme po poměrně obtížném otevření plastové krabičky v které je přijímač umístěn. Toto uspořádání je dnes běžné, odolné a nemá cenu se jím dále moc zabývat. Zmínil bych jen, že kvalita provedení je na vynikající úrovni.
Teď něco o vlastnostech a schopnostech.

Po spárování s libovolným vysílačem JETI se nám objeví na obrazovce ve volbě „připojená zařízení“ R4 RES, pokud klikneme dále dostaneme se do hlavního menu telemetrie přijímače. Dále přes volbu „ERES nastavení“ můžeme nastavit požadované hodnoty pro danou kategorii.Mnou testovaný přijímač měl v továrním nastavení nastavenou vypínací výšku 90 m, čas 30 vteřin, což jsou právě hodnoty podle pravidel roku 2021 pro kategorii ERES a byl vybaven firmwarem verze 1.13. Další velmi zajímavou funkcí je zobrazení nastavení přímo na hlavní obrazovce vysílače v provozním režimu. Pilot si tak může vždy před letem zkontrolovat zda má všechno připraveno pro soutěžní let.Další důležitou funkcí přijímače, ve spolupráci s vysílačem, je schopnost zobrazit výšku při vypnutí motoru a dalších 10 výšek v intervalu 1 vteřiny, tak aby bylo možno zobrazit informace o motorovém letu a dokázat, že nedošlo k porušení pravidel.Tato informace je pilotovi skryta přes volbu připojená zařízení / R4 RES / ERES nastavení. Prakticky ji nelze vyvolat během letu, ale až po přistání, protože je nelze zobrazit na hlavní obrazovce vysílače a je uložena hluboko v menu vysílače. Tady je důležité zmínit, že uvedené údaje se zobrazují jen pokud zůstane po letu zapnutý nejen vysílač, ale i přijímač. Pokud by pilot vypnul přijímač údaje zmizí. Opětovné zapnutí přijímače a vysílače zobrazí poslední let, ten je uložen v přijímači dokud se nespustí nový cyklus. Ten začne vždy přidáním plynu. Toto je, dle mého soudu, v souladu s pravidly, protože pilot nedostane informaci o výšce během letu.

Jak jsem přijímač testoval?Přijímač jsem nainstaloval do svého modelu Starmade Mk.2 verze ERES, spároval jej s vysílačem JETI DS-12. Dále jsem do modelu připojil další kontrolní výškoměr a to Altis nano. Ten jsem zapnul pouze jako měřící, abych zkontroloval dosažené výšky a vůbec průběh celého letu. Opakovaně jsem létal s modelem do 90 metrů, kde R4 RES provedl vypnutí pohonného elektromotoru. Testoval jsem v režimech, co nejrychleji nahoru, aby došlo k vypnutí ve výšce 90 metrů, dále pak využití doby motorového letu 30 vteřin a dosažení výšky 90 metrů. Obvykle jsem dosahoval výšky 90 metrů kolem 25 až 28 vteřiny. To je vlastně simulace soutěžního stoupání, co nejlépe využít dobu chodu motoru 30 vteřin a dosáhnout výšky 90 metrů. Třetí úlohou, kterou jsem také otestoval, bylo letět 30 vteřin a nedosáhnout výšky 90 metrů a nechat vypnout elektromotor na čas 30 vteřin. Záměrně jsem tady nestoupal do výšky, ale motorový let probíhal ve výšce kolem 40 až 50 metrů na hodně snížený výkon. Všechny tři uvedené situace jsou zdokumentovány na přiložených obrázkách. Z obrázků a porovnání obou výškoměrů, integrovaný v JETI R4 RES a samostatný Altis Nano, vykazují stejné nebo velmi podobné výsledky.

Využití přijímače není jen pro kategorii ERES, ale také pro další kategorie, kde je potřeba vypínat motor, ať už elektrický, nebo spalovací. A to nejen po dosažení definované výšky, ale i po definovaném čase. Maximální nastavitelná výška vypnutí motoru je 500 metrů. Vzhledem k tomu, že modely letadel mohou oficiálně létat do maximální výšky 300 metrů, tak toto nastavení nijak neomezí i jiné kategorie. Například historické modely mají předepsanou pouze dobu chodu motoru. Takže se nastaví výška vypnutí na 500 metrů a čas, například na předepsaných 35 vteřin a tak podobně. A přijímač pak běží vlastně v režimu časovač. Kanál ovládající elektromotor lze i připojit k servu ovládajícímu přípusť spalovacího motoru. Výhodou je, že lze také nastavit délku pulzu na uvedeném kanále při vypnutí, takže tím vlastně i výchylku serva ovládající karburátor, nebo jiné zařízení zastavující motor. Určitě se najde i další možné použití pro tento velmi zajímavý přijímač.

S přijímačem JETI DUPLEX R4 RES jsem v rámci zimních testování a tréninku nalétal přes 50 startů k naprosté spokojenosti a bez jediné poruchy. Mohu jej tedy s klidným svědomím doporučit všem, kteří danou funkcionalitu ve svých modelech potřebují.
Přijímač lze koupit na webu výrobce https://shop.jetimodel.cz/ za cenu 2290 CZK.
.

JETImodel shop.(test vyšel v RCR v 05/2021)

RCREVUE.